projects

Estand de Fira Antic Empordà.

Projecte de l'estand itinerant per la Fira Antic Empordà. 

Disseny, muntatge i proposta estètica.